jednací místnost   Praha
Autoři: MgA Jan Světlík, Ing. arch. Vojtěch Šedý, Ing. arch. Filip Šefl