Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách — společně s Terra Florida

Lety
1. místo v architektonické soutěži

autorský tým:   Jan Sulzer, Lucie Vogelová (Terra Florida), Jan Světlík, Vojtěch Šedý, Filip Šefl
spolupráce:   Roman Černohous, Petr Karlík

soutěžní návrh  04/2020


Naším základním kompozičním prvkem je les.
Les, jeho vnitřní prostor, jeho hrana, volný prostor, který les svou hranou vytváří.
Také les jako společenství.
V tomto případě nejobecnější metafora společenství Romů.
Nepřítomnost lesa jako metafora nepřítomnosti těch, kdo romský holokaust nepřežili.