Rekonstrukce ulice V Kopečku 

Broumovautorský tým:   Jan Světlík, Vojtěch Šedý, Filip Šefl

klient: Město Broumov

architektonická studie: 04/2020


Historické jádro Broumova umístěné na ostrohu nad říčkou Stěnavou má půdorysně tvar trilobita, jenž je spojen s okolím dvěma příjezdy.  Jeden z nich — “ocásek trilobita” — dnešní ulice V Kopečku, tvoří hlavní pěší přístup do města od vlakového a autobusového nádraží. Záměrem města je dlouhodobě zklidnit dopravu v této ulici, zamezit tak řidičům zkracování cesty centrem a ulici přeměnit na pěší zónu.

Pěší zóna
Profil ulice V Kopečku navrhujeme změnit ze stávajícího uspořádání široké asfaltované plochy s úzkými chodníky a zvýšenými obrubníky do plochy jedné výškové úrovně sloužící chodcům v celé svojí šíři. Dopravní režim v ulici bude pěší zóna. V rámci pěší zóny je materiálově vymezen pruh šíře 3,5 m sloužící pro případné zásobování a průjezd vozidel integrovaného záchranného systému. Zohledňujeme přirozené pěší proudy a navrhujeme v ulici Na Příkopech zúžit průjezdný profil a zřídit široké místo pro přecházení navazující na nové schodiště. Chodec má možnost buď pokračovat po schodišti nebo ho obejít.

Strom, socha a schodiště
Na nároží ulic V Kopečku, U Dolní brány a Na Příkopech navrhujeme vysadit listnatý strom, který pomůže místo definovat a zároveň pomůže prostorově ukončit ulici V Kopečku. Druhově by výběr stromu měl být přizpůsoben tomu, aby měl potenciál časem vytvořit velkou korunu a stát se skutečnou dominantou místa. Tomu by od začátku měly být přizpůsobeny i velikost a charakter jeho vegetačního pole. Spolu s protějším domem č.p. 72 tak vytvoří pomyslnou bránu do města v místě, kde kdysi stála. Nároží se stromem a schodiště je případně možné doplnit i uměleckým dílem, které napomůže jeho jasnému pojmenování ve struktuře města.

Plácek před kostelem
Současný plácek před kostelem je slepou odbočkou mezi zábradlím lemujícím ulici. Navrhujeme v rámci revitalizace zelených ploch přesun zábradlí na hranu opěrných stěn, likvidaci keřů a zpřehlednění místa.
Zároveň navrhujeme vytvořit kruhovou dlážděnou plochu s lavičkami pod stávající vzroslou lípou s přístupem po mlatových pěšinách jednak z ulice V Kopečku v ose kostela, ale i z ulice Na Hradbách. Místo tak oživí lídé zkracující si cestu — stane se průchozím a bude více na očích.