rekonstrukce Školy Noe 

Pardubice
vstupní hala


školní dvůr


dostavba hlavního schodiště s výtahem - pracovní model


celková situace - pracovní model


celková situace - pracovní model

autor: MgA. Jan Světlík, Ing. arch. Vojtěch Šedý, Ing. arch. Filip Šefl

koncepční studie 09/2016