rekonstrukce rodinného domu

Všenoryautoři: MgA Jan Světlík, Ing. arch. Filip Šefl, Ing. arch. Vojtěch Šedý

v realizaci 2019 – 2020